Komsin kyläseura

Kylän yhteistoiminnan moottorina toimii Komsin kyläseura. Monenlaista se on ehtinyt jo tekemään, tiehankkeista kunnostustalkoisiin ja tapahtumiin.

Koronavaaran vuoksi kyläseura ei ole vielä pitänyt vuosikokousta, jossa olisi käsitelty vuoden 2019, 2020, 2021 tai 2022 tapahtumia. Tarkoitus on kokoontua viimein vihdoin 2023, jolloin käytäisiin läpi useamman vuoden tilinpäätökset ym samalla kertaa.

Vuosikokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet. Hallituskausi jatkuu toistaiseksi ja näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Toisaalta uudet jäsenet toisivat mukanaan uudistumista, sikäli mikäli joku hallituksen jäsenistä haluaa jäädä taustalle.

Hallitustyö on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Hallituksessamme on eri ikäisiä ja taustaisia jäseniä. Hallituksen kokouksia järjestetään harvakseltaan ja niissä kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Kiinnoistaisiko sinua hallitustyö? Toivomme, että uudet mahdolliset ehdokkaat tuntevat yhdistyksemme toimintaa, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Myös ulkopuolinen näkökulma on arvokasta. Ehdokkaalla olisi hyvä olla osaamista jostain hallitustyön osa-alueesta, kuten taloudesta tai yhdistyslaista. Olisi myös tarpeen ymmärtää yhdistystoiminnan perusteet. Kokemus järjestötoiminnasta ja sitoutuminen vähintään kolmeksi vuodeksi toimintaa, olisi suotavaa.

Kyläseuran hallitus 2019-

Päivi Tuisku, puheenjohtaja
– tuisku.paivi@gmail.com p. 040 501 2335
Eija Sievi-Korte, sihteeri
– eija.sievi@gmail.com p. 0500 368 511
Piia Honkilahti, rahastonhoitaja
– sukkela@gmail.com p. 040 516 2317
Heikki Hakala
Heidi Kaleva
Kari Komsi
Marika Laitamäki
Jouni Luhtala
Jaana Pulakka
Jutta Saarela
Eija Saarela-Mäkynen

Kyläseuran säännöt

Vuokrattava juhlakalusto (Komsi-Teirilän maatalousnaiset)